Rekenen

Hulp nodig bij het halen van rekenen 1F, 2F of 3F?
Ik kan je begeleiden naar de toets!

Momenteel ben ik me aan het specialiseren op rekengebied, en dit zal betekenen dat ik me vanaf juni 2015 ‘rekenspecialist’ mag noemen.

Door mijn recent gevolgde opleiding en het contact met basis- en middelbare scholen weet ik precies wat er bij elk rekenniveau verwacht wordt, en kan ik hier dus perfect op aansluiten tijdens de begeleiding.

De begeleiding bij rekenen kan op twee manieren plaatsvinden; in groepjes van maximaal 4 studenten tegelijk, of individuele begeleiding met een vooraf opgesteld plan van aanpak.

Wanneer je kiest voor individuele begeleiding plannen we vaste tijden per week, wanneer de begeleiding plaats zal vinden.
Wanneer je kiest voor de bijles rekenen met meerdere studenten tegelijk, kun je zelf per week bepalen of, hoe vaak en wanneer (binnen gezette tijden) je geholpen wil worden.
In het maken van deze afspraken kan ik flexibel zijn, en dit kan zelfs op de dag zelf ingepland worden.
De betaling van deze begeleiding krijgt vorm door middel van een ‘strippenkaart’. Deze wordt vooraf betaald, en kan binnen een half jaar na aankoop opgemaakt worden.
Natuurlijk is het ook mogelijk om per begeleiding los te betalen.
Zie de pagina ‘tarieven’ voor meer informatie.