Wat is RT?

Letterlijk vertaald betekent Remedial Teaching ‘herstellend lesgeven’. Het is een deskundige manier van specialistische hulp en begeleiding geven aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat, maar ook aan kinderen die juist bovengemiddeld presteren en daarbij aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken.

Bij Remedial Teaching wordt gewerkt aan het oplossen van (leer)problemen, of gewerkt aan een manier hoe het kind zo goed mogelijk met deze problemen om kan gaan, en er daardoor minder last van ervaart.

In het kort benoemt de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) de volgende kenmerken van Remedial Teaching:
• individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
• doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
• ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
• een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT’er er niet bij is
• informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

Afbeelding1