Mijn werkwijze

AlsĀ u besluit om contact met mij op te nemen, zal er na het eerste (telefonische) contact een vrijblijvende intake gepland worden.

Tijdens deze intake maak ik in ongeveer 30 minuten kennis met uw kind, en kijk ik naar de mogelijkheden om uw kind op de beste manier te gaan helpen.
Het is fijn om bij deze intake ook al wat gegevens van school te hebben, zodat ik een zo compleet mogelijk beeld kan vormen bij de hulpvraag.
Na deze intake maak ik een plan van aanpak dat ik u toestuur. Als u vervolgens besluit om uw kind daadwerkelijk bij mij aan te melden kan het begeleidingstraject direct starten.

De begeleidingsmomenten duren in principe 45 minuten per keer. In samenspraak met u bepaal ik het aantal begeleidingsmomenten en de planning hiervan.
Er kunnen soms redenen zijn om deze momenten korter of juist langer te laten duren, maar dit zal altijd in overleg met u gebeuren.

Ik zal van alle momenten schriftelijke verslaglegging doen, en de ontwikkelingen van uw kind halverwege het traject met u bespreken. Ook bekijken we dan of ons plan van aanpak stand kan houden, of wellicht aangepast moet worden.

Afbeelding1