Tarieven

Remedial Teaching:
Wanneer het begeleidingstraject van start zal gaan, wordt vooraf een totaalprijs vastgesteld.
Deze prijs is dus niet in alle gevallen gelijk, maar zal worden opgebouwd aan de hand van de volgende uitgangspunten:

*   Intake  –  GRATIS

*   Begeleidingsmomenten
(Een begeleidingsmoment bestaat uit 45 minuten, en 15 min. voorbereidingstijd en verslaglegging. Maar ook dit kan anders afgesproken worden.)

*   Reiskosten  –  €0,19 per kilometer
(buiten Boxtel)

*   Extra ingeplande gespreksmomenten
(buiten de gebruikelijke ontwikkelingsgesprekken, indien noodzakelijk)

Betaling: 
Betaling wordt verwacht in drie termijnen, namelijk:
Vooraf 25% van het totaalbedrag
Halverwege het traject 50% van het totaalbedrag
Na de eindevaluatie 25% van het totaalbedrag

 

Afbeelding1